top of page
Privacybeleid

Mooodz - Fashion & Things is een bedrijf geregistreerd op naam van Karolien Vander Elst. De hoofdzetel is gelegen in de Potestraat 76 te Herent.

Wij zijn commercieel actief op www.mooodz.be. In deze Privacy Policy betekenen de verwijzingen naar "u", elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt. 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Mooodz - Fashion & Things hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van haar website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant is in de communicatie naar u toe.

De Mooodz - Fashion & Things website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. 

Mooodz - Fashion & Things verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening  gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:

  • het correct kunnen afhandelen van uw aankopen of bestellingen.

  • bezoekers op onze website te identificeren.

  • het verwerken van uw online aankopen in het ons computersysteem.

  • het voeren van de financiële administratie door Mooodz - Fashion & Things (financiële transacties met betrekking tot online aankopen).

  • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.

  • marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…)

 

Cookies

De website van Mooodz - Fashion & Things kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De Mooodz - Fashion & Things website maakt gebruik van de diensten van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen. 

Uw persoonsgegevens

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Mooodz - Fashion & Things - Potestraat 76 - 3020 Herent.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U  kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Mooodz - Fashion & Things verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot info@mooodz.be.

Door de website van Mooodz - Fashion & Things te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Mooodz - Fashion & Things behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pllanguage=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

bottom of page